Jooste Familie sessie

Klein Pierre het van die begin van die fotosessie diep in my hart gekruip toe hy sommer net so sonder […]